جوجه ژاپنی ، ریکا فیلم سوپر کیر وکس کیتانو در ورزشگاه ، بدون سانسور لعنتی

Views: 739
با فیلم سوپر کیر وکس سبزه چاق ، ریکا کیتانو اغلب به ورزشگاه محلی می رود اما بیشتر به این دلیل است که می خواهد به جای انجام هر نوع تمرین روزمره دچار لعنتی شود تا وقتی که نتواند لقمه بزند.